Al in de veertiende eeuw was er een kapittel verbonden aan de Grote Kerk in Breda en al snel moet hieraan ook een school zijn toegevoegd. Uit de schaarse gegevens kunnen we opmaken dat de jongens die deze school bezochten net zoals in andere kapittelkerken deel uitmaakten van het koor van de kerk. We zien de jongens voor het eerst apart vermeld in 1537 door de kerkmeester van de Grote Kerk, die aantekent dat ‘Meester Jasper metten sanghers ende coralen’ hebben gezongen, maar we kunnen ervan uitgaan dat een belangrijke kerk zoals de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk al veel eerder een jongenskoor had; wellicht al vrij snel na de stichting van het kapittel in 1303, want de stichtingsakte vermeldt ook de oprichting van een school. In de zeventiende eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, kwam hieraan een einde, toen de laatste ons bekende dirigent/componist Herman Hollanders uit Breda moest vertrekken. We schrijven dan 1637. Sinds 1993 is een oude traditie weer tot leven gebracht.

De Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk, onder leiding van Ruben de Grauw, zijn onderdeel van het Sacramentskoor Breda. Gestart als ‘Cantorij van het Sacramentskoor’, zijn zij op 24 oktober 1993 geïnstalleerd als Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk Breda. Zo werd in samenwerking met de Beheersstichting van de Grote Kerk een eeuwenoude traditie in ere hersteld.

De Choralen bestaan uit gemiddeld 20 jongens (sopraan en alt) en 20 heren (contratenor, tenor en bas). Deze jongens en mannen behoren in Nederland tot de absolute top in hun genre.

In Juni 1993 gaf het koor samen met St. John’s College Choir, Cambridge een concert in Dordrecht. In 1995 heeft het koor gezongen bij de begrafenis in de Grote Kerk van generaal Maczek, de Pool die Breda bevrijd heeft in 1945 en op 102 jarige leeftijd overleden is. In 1996 gaf het koor samen met het Winchester Cathedral Choir een concert in de Sacramentskerk te Breda. De Choralen zongen ook in april ’98 tijdens de feestelijk opening van de Grote Kerk (na de restauratie van 1996/97) in aanwezigheid van Koningin Beatrix, te welker gelegenheid de CD “Ave Maria” is uitgegeven.