Met ingang van 2020 kunnen ook meisjes deelnemen aan de activiteiten van het Sacramentskoor. De muzikale vorming wordt daarmee ook voor hen toegankelijk. Al dan niet in combinatie met de jongens en/of mannen gaan zij deelnemen aan uitvoeringen. Dat biedt mogelijkheden voor meer variatie in het repertoire van het koor, dat daarmee wordt uitgebreid en verrijkt.