Het Sacramentskoor Breda, bestaat nog steeds uit alleen jongens en mannen. Het koor is opgericht in 1926 en stond toen onder leiding van André Vermeeren, in 1940 is hij opgevolgd door Louis Toebosch, onder Toebosch zong het koor op hoog niveau polyfone kerkmuziek van Palestrina, da Vittoria en andere meesters van de polyfonie. In 1965 werd Louis Toebosch opgevolgd door Walther Cantrijn, onder wie het koor ook Nederlandstalige kerkmuziek zong. Eind 1996 heeft Walther Cantrijn de dirigeerstok overgegeven aan Henri de Graauw. Vanaf 1 januari 2020 staat het koor onder leiding van Ruben de Grauw.

Door de in Nederland redelijk unieke samenstelling van jongens en mannen (er zijn in Nederland niet zoveel jongenskoren meer) is het koor in de loop der jaren uitgegroeid van een gewoon parochiekoor tot een landelijk gezien uniek koor van hoog niveau. Jongens uit Breda en omgeving van 5 tot 14 jaar, die graag zingen, krijgen er een grondige theoretische maar vooral praktische zangopleiding. Het Jongenskoor van het Sacramentskoor Breda is alom bekend in Nederland en omstreken.

Deze intensieve zangopleiding gaat gepaard met frequente uitvoeringen: Het koor verleent muzikale medewerking aan religieuze diensten en evensongs, geeft zelfstandige concerten in het eigen gebouw of buitenshuis en werkt mee aan concerten van derden zoals de Matthäus Passion van Bach. Het koor verzorgt regelmatig diensten voor TV en maakt 2-jaarlijks een buitenlandse reis.

De reizen naar het buitenland zijn altijd een hoogtepunt. Zo was het koor in het verleden al te gast in Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk, Spanje, België, Tsjechië en Luxemburg.

Het koor telt ongeveer 20 jongens en 20 heren, de jongens zingen de sopraan en alt partij en de heren zingen de alt, tenor en bas partij. In 2020 zal aan het jongenskoor een meisjeskoor worden toegevoegd, zodat ook meisjes kunnen deelnemen en al dan niet in combinatie met de jongens en/of mannen meewerken aan diverse uitvoeringen.

Het uitgebreide repertoire van het koor omvat koorwerken uit alle eeuwen:
van het Gregoriaanse eenstemmige repertoire naar de polyfonie van de 16e eeuw, van de barok naar de romantiek en de moderne muziek. De muziekliteratuur omvat muziek uit alle landen, maar vooral ook, en daar staat het koor om bekend, koormuziek uit Nederland.