De vooropleiding van het Sacramentskoor is geheel afgestemd op kinderen vanaf vijf jaar. Maar ook kinderen die ouder zijn komen voor de opleiding in aanmerking. Zij kunnen namelijk, afhankelijk van hun leeftijd en kwaliteiten, ingedeeld worden bij een hogere groep. Ze volgen daardoor een kortere leerweg. Uiteraard is het voor de kwaliteit beter als de kinderen de volledige leerweg volgen en dus al starten vanaf vijf of zes jaar.

Het Sacramentskoor is van oorsprong een jongens/mannenkoor. Echter met ingang van 2020 kunnen ook meisjes deelnemen aan de activiteiten van het koor. Met andere woorden vanaf nu staat de vooropleiding open voor zowel meisjes als jongens.

Het algemene gedeelte van de opleiding duurt twee jaar. Daarna is het mogelijk om een instrument te gaan bespelen (via de muziekschool of harmonie), naast het gebruiken van de stem als instrument bij het Sacramentskoor.

In het eerste jaar staat het plezier in het maken van muziek voorop. Kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de verschillende facetten van de muziek. Dit alles gebeurt aan de hand van leuke kinderliedjes. Er wordt vooral gelet op een goede ademhaling en een verantwoord gebruik van de stem. Ook leren kinderen goed te luisteren en daardoor zuiver tonen over te nemen.

In het tweede jaar is er vervolgens meer aandacht voor de muzieknotatie. De kinderen leren op een eenvoudige manier noten lezen. Ook zingen ze dan in vreemde talen en wordt er meerstemmig gezongen. Hierdoor krijgen ze een goede muzikale basis die later met succes kan worden uitgebouwd.

Na deze twee jaar krijgen de kinderen de mogelijkheid om door te stromen naar het Sacramentskoor. Ze komen dan in een overgangsgroep. Hier oefenen ze samen met enkele leden van het koor het standaard repertoire, waarna ze geleidelijk in het koor worden opgenomen.

Eenmaal op het grote koor, kunnen de kinderen zich nog bekwamen in het zingen in kleinere ensembles en in solozang.

Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op de website van de Kooracademie Breda.