Het Sacramentskoor

Het Sacramentskoor Breda werd opgericht in 1926 en zong in hetzelfde jaar bij de wijding van de Sacramentskerk. Al heel vroeg in zijn geschiedenis verwierf het koor in Nederland en later ook daarbuiten grote bekendheid. Het Sacramentskoor heeft een unieke samenstelling van jongens en mannenstemmen, een combinatie die ook in de toekomst zal blijven. Met het openstellen van het lidmaatschap voor meisjes zal dat niet veranderen. Hun komst zal echter iets toevoegen doordat meerdere combinaties van koorsamenstellingen mogelijk worden. Voor nieuwe meisjes en jongens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan initiatieven als “Kids meet Bach” en “Kids sing Carols” om zo kennis te maken met koor en muziek.

Wat beoogt de Stichting Vrienden van het Sacramentskoor?

Instandhouding van dit unieke koor, haar traditionele koormuziek en de daarbij behorende opleiding (notenleer, ritme, solfège) van tientallen jongens. Zonder sponsoring wordt dit tegenwoordig steeds moeilijker. De Vrienden hebben zich in het verleden ingezet voor de bekostiging en ondersteuning voor o.a. koorbanken, sjaals, bladmuziek en Ceciliafeest.

Ook u kunt dit werk steunen door u aan te melden als Vriend(in) van het Sacramentskoor Breda. Al vanaf €15.00 per jaar bent u Vriend(in).

Uw bijdrage kunt u overmaken naar IBAN: NL74RABO0104638346, Stichting Vrienden van het Sacramentskoor o.v.v. uw adresgegevens.

Wat mag u als Vriend(in) van ons verwachten?

  • Alle gelden komen ten goede ter ondersteuning en bevordering van het meisjes- en jongenskoor
  • Vier maal per jaar ontvangt u het magazine “In en rond de Sacramentskerk Breda”
  • Een toegangsbewijs voor het traditionele kerstconcert op tweede kerstdag verzorgd door het Sacramentskoor.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Jeanne Weterings, e-mailadres j.weterings@planet.nl.